Asbest
Tot 1994 is asbest gebruikt in verschillende soorten producten zoals rookkanalen, ventilatiekanalen, rioleringen, gevelpanelen, plafondplaten, vensterbanken, CV-ketels en asbesthoudende golfplaten daken. Vanaf 1993 geldt er een verbod op het verkopen, toepassen en verwerken van asbesthoudende producten.
De overheid heeft besloten tot de asbestverboden vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. De blootstelling aan asbesthoudende vezels kan lijden tot levensgevaarlijke ziekten.
Het verbod op asbest is door de overheid verder uitgebreid voor bedrijven, particulieren en (overheids)instellingen. Deze mogen vanaf 2024 geen asbesthoudende daken meer bezitten. In het geval een asbesthoudend dak, door blootstelling aan weer en wind, in slechte toestand verkeerd kan de gemeente bovendien eisen dat het dak meteen moet worden verwijderd.

Stimulering
De overheid heeft de volgende stimuleringsregelingen voor bedrijven die een stal, schuur, loods, kantoor etc. asbestvrij willen maken:
•Milieu Investeringsaftrek ( MIA)
•Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen ( VAMIL)
•Subsidie
De genoemde subsidieregeling gaat per 1 januari 2016 in. Het bedrag dat ter beschikking gesteld wordt is beperkt en zal bovendien naar verwachting snel opgesoupeerd zijn. Voldoende reden om snel te handelen. Met name omdat de overheid ook allerlei aanvullende maatregelen aangekondigd heeft, waardoor het verwijderen van asbest de komende jaren steeds duurder zal worden.

   
(Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting)

Sanering
Het saneren van asbesthoudende materialen dient door gecertificeerde bedrijven te worden uitgevoerd. Korevaar Asbestsaneringen is gecertifieerd door Normec Certification en beschikt over het SC-530 certificaat Deze certificering houdt onder andere in dat wij werken met deskundig en voor asbestsaneringen opgeleid personeel. Verder beschikt Korevaar Asbestsaneringen over een groot scala aan apparatuur van onderdrukmachines, deco-units tot hoogwerkers en kranen. Hierdoor zijn wij in staat alle mogelijke soorten van asbestsaneringen, van het verwijderen van asbesthoudende kit in een kozijn tot het saneren van asbesthoudende staldaken, op een veilige en doeltreffende wijze uit te voeren. Ook de begeleiding in het aanvraagtraject van een asbestinventarisatierapport en sloopvergunningbehoort tot de mogelijkheden. Naast reguliere asbestsaneringen zijn wij ook beschikbaar om asbestmedewerkers en materieel in te zetten bij calamiteiten. Door de ruim 20 jaar ervaring in de branche kunt u ervan uitgaan dat iedere asbestsanering volgens de gemaakte afspraken en conform de wettelijke eisen en regels op deskundige wijze wordt uitgevoerd. 

Korevaar Sloop- en AannemingsbedrijfA

Lekdijk 43

  

2967 GB Langerak

T

0184 - 60 26 26

F

0184 - 60 29 32

E

info@korevaar-langerak.nl