Korevaar BV sloopt bijna alles. Door de beschikking over diverse kranen met hulpstukken als sorteergrijpers, hydraulische sloophamers en knippers kan bijna elk gebouw moeiteloos worden gesloopt. Door hierbij te combineren met de Recycling Centrale Korevaar kunnen wij tijdens deze sloopwerkzaamheden tevens de diverse afvalstromen reeds op de werkvloer scheiden. Kortom: slopen is een vak geworden en dat verstaan ze bij Korevaar.

Sloopwerkzaamheden bestaande uit het slopen van woonhuizen, bedrijfshallen, bruggen, boerderijen e.d. zijn bij Korevaar BV veel voorkomende werkzaamheden. Daarnaast worden ook sloopwerkzaamheden t.b.v. renovaties en of verbouw verricht, zoals het slopen van dekvloeren, het slopen van muren, plafonds, e.d.

Gedurende 12,5 jaar heeft Korevaar veel ervaring opgedaan in een breed scala van sloopwerkzaamheden. Grote sloopwerkzaamheden maar ook sloopwerkzaamheden in beperkte ruimten zijn geen probleem.

Een onder sloopwerken vallende activiteit van Korevaar BV is het assisteren van hulpdiensten bij calamiteiten. Meerdere malen heeft Korevaar BV bijvoorbeeld de brandweer geassisteerd bij boerderij-branden in de regio. Mobiele kranen met diverse hulpstukken waaronder een sorteergrijper kunnen in dergelijke nare omstandigheden goede diensten bewijzen en mogelijke schade verder inperken en/of bluswerkzaamheden versnellen.

Naast de inzet bij brand kan in geval van een calamiteit ook worden gedacht aan het helpen opruimen bij stormschade. Het verzagen van omgewaaide bomen, het versnipperen en of afvoeren van het vrijkomende hout zijn werkzaamheden die goed passen binnen de bedrijfsactiviteiten van Korevaar BV.

Maar ook komt het regelmatig voor dat er inzet noodzakelijk is bij het ongewenst vrijkomen van asbesthoudende materialen. Dit laatste kan eveneens het gevolg zijn van brand, maar in dit geval kan ook gedacht worden aan het verwijderen van illegaal gestortte asbesthoudende materialen in de grond.

In alle gevallen kan een beroep worden gedaan op Korevaar BV. Uiteraard wordt in dergelijke gevallen de nodige discretie in acht genomen omdat calamiteiten vaak nare gevolgen hebben voor direkt betrokkenen. 

Korevaar Aannemerij beschikt over de volgende certificaten: NEN-EN-ISO 9001:2015, VGM Checklist Aannemers versie 2008/5.1: VCA *, BRL SVMS-007, versie 07-01 (veilig en milieukundig slopen) en het certificaat BRL SIKB 7000, versie 4.1 protocol 7001 (bodemsaneringen).

Korevaar Sloop- en AannemingsbedrijfA

Lekdijk 43

  

2967 GB Langerak

T

0184 - 60 26 26

F

0184 - 60 29 32

E

info@korevaar-langerak.nl